Jura – vzostup titanov (3.)

fosílny záznam ako problém – posledný prosauropod – dinosaurie antilopy

Tých približne 20 miliónov rokov, čo je časové rozpätie strednej jury, predstavuje veľmi vzrušujúce obdobie druhohôr, kedy sa objavovali mnohé vývojové vetvy dinosaurov, ktoré neskôr dosiahli búrlivého rozvoja. Zmienili sme obrnené dinosaury a platňochrbté stegosaury, a na rad ešte len prídu dlhokrké sauropody a dravé teropody. Častokrát sú však neskôr veľmi hojné skupiny, ako diplodocidy, rohaté ceratopsy a hrubohlavé pachycephalosaury, známe zo strednojurských usadenín len z veľmi chabých alebo (takmer) žiadnych dokladov. Viniť môžeme nedokonalosť fosílneho záznamu, ktorá je v tomto období pre suchozemské spoločenstvá živočíchov výraznejšia, než v neskoršej vrchnej jure.

To, čo zo strednej jury poznáme, nám okrem progresívnych nových skupín odhaľuje aj zvieratá, ktoré boli takpovediac pamiatkami na zašlé veky. Jedným z nich bol napríklad Yunnanosaurus. Tento archaický dlhokrký dinosaurus je zatiaľ najmladším známym prosauropodom. Na rozdiel od príbuzných rodov, ktoré ešte v spodnej jure vytvárali hojné populácie, prežil do strednej jury. Príčinu tejto výnimky z pravidla zrejme môžeme nájsť v jeho dentícii. Nedisponoval lístkovitými zubami, ale silnejšími, lyžici podobnými zubami, aké mali aj sauropody. Okrem toho bol veľmi veľký. S dĺžkou 13 metrov patrí Yunnanosaurus youngi medzi najväčšie známe prosauropody, a je takmer dvakrát väčší ako spodnojurský druh Yunnanosaurus huangi.

V rámci vtákopanvých dinosaurov stále nachádzame širokú paletu malých, behavých foriem. Vývojovo to boli zvieratá nie príliš vzdialené od lesotosaura, no objavovali sa už formy evolučne vyspelejšie, blízke skupine Ornithopoda, kam kedysi boli dokonca radené. Možno zmieniť napríklad rody Agilisaurus alebo Hexinlusaurus, oba z Číny, a dlhé v rozmedzí 1,5 až 2 metre. Toto boli skutočné dinosaurie antilopy. Statnejšie heterodontosauridy v nekompletnom fosílnom zázname strednej jury nenachádzame. Napriek tomu ich sa v neskorších obdobiach znovu objavujú.

(pokračovanie nabudúce)

Autor: Dušan Valent, obrázok Yunnanosaurus: http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Yunnanosaurus_BW.jpg

Žiadne komentáre:
Napíš do komentárov

Sledujte novinky zo sveta geológie a paleontológie na Twitteri - https://twitter.com/paleoklub
Odoberaj novinky