LOKALITY: Cerová-Lieskové

Vystupuje tu sivý vápnitopiesčitý slieň tzv. šlír. Jedná sa o ďalšie súvrstvie neogénu patriace do karpatu. Morská fauna lastúrnikov Chlamys, Tellina, Leda, Venus, Pecten duodecimlamellosus, ulitníky, ježovky a hlavonožec patriaci k nautiloideam – Aturia aturi.

Jeho schránky majú perleťový lesk a sú často deformované tlakom nadložných hornín. Okrem nich sa tu vyskytujú Cuspidaria elegantissima (majú dvojakú skulptúru na schránke), Clio sp. (pteropód), Nucula sp., Amusium felsineum (má iné rebrovanie na vnútornej a iné na vonkajšej ploche lastúrky), ježovky Hemipatangus sp., Lovenia mortenseni (silne konkávna a menšia), Bryssopsis ottnangensis – ježovka bez veľkých primárnych hrboľov je plochá a väčšia, Myctophidae – otolity hlbokomorských rýb. Našli sa tu aj listy cievnatých rastlín. Ide o fáciu hlbšieho mora. 

Rašelinisko – vznik vodnej nádrže po ústupe rieky Myjavy v mladších štvrtohorách v holocéne. Ložisko má dĺžku asi 5 km (na ploche asi 150 ha) a hrúbka je 5-7 m. Jedná sa o slatinný typ rašeliniska. Spodná časť je trsťovo ostricová rašelina, vrchná časť je machová (mach rašeliník). Používa saako organické hnojivo Vitahum, ktoré sa mieša so slieňmi z predchádzajúcej lokality.
Zdroj: prof. Holec P. prepis Katy
Foto: Rado Biskupič

Žiadne komentáre:
Napíš do komentárov

Sledujte novinky zo sveta geológie a paleontológie na Twitteri - https://twitter.com/paleoklub
Odoberaj novinky