Paleontologické lokality na Slovensku

Vršatecké Bradlá - Vršatecké bradlá ako súčasť bradlového pásma sú bohaté na skameneliny ako amonity, ľaliovky, belemnity.

Kamenica a Podhorod - V lomoch pri Podhorodi a Kamenici na východnom Slovensku sa nachádzajú skameneliny ľalioviek . Drobné hviezdičky vyvetrané z krinoidových vápencov.


Štokeravská vápenka - Svetová lokalita preslávená nálezmi cicavcov, zubov kostnatých rýb.

Waitov lom - Lokalita sa nachádza na svahu Devínskej Kobyly pri Devínskej Novej Vsi. Bol tu zaznamenaný výskyt zubov kostnatých rýb z obdobia treťohôr.

Devínska Nová Ves, tehelňa - Lokalita tehelňa v Devínskej Novej Vsi bola bohatá na skameneliny rýb a ježoviek.

Sandberg - Svetová lokalita (viac ako 350 druhov skamenelín) nachádzajúca sa pri Devínskej Novej Vsi. Bohatá na skameneliny ježoviek, lastúrnikov, rias, žraločích zubov, zubov kostených rýb, ulitníkov, machoviek, zvyšky tuleňov, delfínov, sirén, čeľusti rají a výliatky po norách krabov.

Beňatín - V kameňolome Beňatín neďaleko Sobraniec sa nachádzajú známe náleziská jadier belemnitov.

Kamenica a Kyjov - Bradlá v okolí Kamenice a Kyjova sú bohaté na skameneliny belemnitov.

Chtelnica - Bývalá svetová lokalita nachádzajúca sa v Malých Karpatoch. Známa, bohatým výskytom amonitovej fauny.

Brodnianske bradlo na Kysuciach - Lokalita sa nachádza v regióne Kysuce. Je známa predovšetkým výskytom amonitov v červených kalových vápencoch.

Červená skala pri Podbieli - Lokalita nachádzajúca sa v regióne Orava je známa veľkým množstvom dobre zachovaných skamenelín amonitov a belemnitov, najmä v oblasti bradlového pásma v červených kalových vápencoch.

Hajnáčka - Lokalita Hajnáčka je známa ako jedna z typových lokalít v rámci biostratigrafie európskeho neogénu na základe nálezov fosílnych cicavcov. Počas výskumu na lokalite bolo zistených min. 10 nových taxónov.

Krasiejow (Poľsko) - V posledných rokoch sa pri juhopoľskom mestečku Krasiejow našlo veľké množstvo fosílnych živočíchov z obdobia vrchného triasu. Jedná sa o faunu stavovcov, najmä obojživelníkov a plazov, medzi ktorými bol zistený doteraz najstarší dokázaný dinosaurus na svete Silesaurus opolensis. Jedná sa o jednu z najunikátnejších lokalít na svete.

Text: KGaP
Foto: portál Infoglobe

Žiadne komentáre:
Napíš do komentárov

Sledujte novinky zo sveta geológie a paleontológie na Twitteri - https://twitter.com/paleoklub
Odoberaj novinky