Požiare porastov v praveku

Prvé rastliny začali dobývať pevninu asi pred 460 miliónmi rokov. Onedlho vznikali prvé požiare porastu, zapríčinené bleskom alebo výbuchmi sopiek – vyplýva to z rekonštrukcie, ktorú robili vedci na University of London za pomoci fosílneho dreveného uhlia. Pod mikroskopom skúmali vzorky uhlia, ktoré predtým nazbierali na všetkých kontinentoch. Počas prvých 50 miliónov rokov evolúcie rastlín sa požiare vyskytovali len zriedkavo a boli lokálne obmedzené – taký je výsledok výskumu. S narastajúcim obsahom kyslíka v atmosfére sa požiare objavovali častejšie a boli rozsiahlejšie. Pred 275 miliónmi rokov, keď podiel kyslíka v atmosfére tvoril 30 % (dnes 21 % ), dosiahli požiare najväčší rozmach. V tom období bola aj vegetácia vo vlhkých oblastiach ľahko horľavá. Rozsiahle územia boli pravidelne v plameňoch.

Tieto poznatky spadajú do vedného odboru ekológie požiarov (dejiny ohňa, kontrola ohňa človekom a presahujúce vplyvy požiarov na biogeochemické cykly).

Zdroj: časopis Epocha, www.ct.gov

Žiadne komentáre:
Napíš do komentárov

Sledujte novinky zo sveta geológie a paleontológie na Twitteri - https://twitter.com/paleoklub
Odoberaj novinky