LOKALITY: Waitov lom

Waitov lom je opustený kameňolom na západnom svahu Devínskej Kobyly. 

Nachádza sa len 600m južne od lokality Sandberg. Boli tu odkryté telesá sivých vápencov, dolomitu a karbonátových brekcií liasového veku (spodná jura). V hornej etáži lomu vidno transgresívne uložené vrstvy pieskovcov vrchnobádenského veku. Našli sa tu početné zvyšky zubov kostnatých rýb a tuleňov.Autor: Tomáš Fuksi
Foto: Oskár Mažgút

Žiadne komentáre:
Napíš do komentárov

Sledujte novinky zo sveta geológie a paleontológie na Twitteri - https://twitter.com/paleoklub
Odoberaj novinky