LOKALITY: Hajnáčka

Lokalita Hajnáčka je známa ako jedna z typových lokalít v rámci biostratigrafie európskeho neogénu na základe nálezov fosílnych cicavcov. Počas výskumu na lokalite bolo zistených min. 10 nových taxónov.

Lokalita Hájnačka sa nachádza približne 1,5km od obce Hájnačka v okrese Rimavská Sobota na juhu stredného Slovenska. Lokalita zaberá rozlohu 1000-1500m2. Nálezisko je tvorené hlubokými eróznymi ryhami. Hájnačka bola datovaná do obdobia 5,03 – 1,16Ma. Patrí do cerovej bazaltovej formácie, ktorú tvoria hlavne vulkanoklastiká.

Celkový profil tvoria:

• Egenburgské piesky až pieskovce
• tufy, tufity, lapilické tufy
• vulkanoklastiká a jemné piesky
• kvartérne sedimenty – hlina a spraš

Podľa nálezov cicavcov rodu Mimomys na lokalite Hájnačka bola zaradená do spodnej časti vrchného pliocénu (MN16a). Lokalita je charakteristická nálezni cicavcov z radov nepárnokopytníkov (Perissodactyla), dvojitozubcov (Lagomorpha), hlodavcov (Rodentia), primáty (Primates), mäsožravce (Carnivora),…

Okrem fauny sa tu podarilo objaviť i pomerne bohato zastúpenú flóru: vŕby, javory, ginko, jelše, brezy, hraby, duby, lipy, bresty,…

Výskumy potvrdili víceré druhy paleoprostredí:

1. akvatické – semiakvatické: vydry, bobry,vodné krty,…
2. lesné prostredie: krty,piskory, tapíry, veverice, pandy, medvede, nepárnokopytníky…
3. stepné prostredie: hyeny, mačkovité šelmy, zajacovité

Autor: Tomáš Fuksi
Foto: Wikipedia

Žiadne komentáre:
Napíš do komentárov

Sledujte novinky zo sveta geológie a paleontológie na Twitteri - https://twitter.com/paleoklub
Odoberaj novinky