LOKALITY: Štokeravská vápenka, Bonanza

Štokeravskú vápenku tvoria 3 opustené kameňolomy na severnom svahu Devínskej Kobyly. Priľahlé svahy sú porastené rastlinstvom stepného a lesostepného charakteru. K unikátnym nálezom patria zvyšky opice.

Na trávnatých svahoch rastú viacero chránených rastlín. Jednou z nich je aj vzácna, vzrastom najvyššia orchidea, jazýčkovec jadranský.

Pri ťažbe vápenca bola odkrytá skalná stena jaskyne, ktorá musela existovať už pred mladošími treťohorami. Množstvo stalaktitov, stalagmitov, stalagnátov, ale aj kamenné záclony a vodopády vytvárajú pôsobivý útvar.

Vystupuje tu značne rekrystalizovaný vápenec jurského veku, na ktorom sa nachádzajú i vrchnobádenské pieskovce. Nachádzajú sa tu i pukliny S – J smeru. V západnej časti lomu boli v tretej pukline ppopísané víceré druhy stavovcov. Okrem toho sa tu nachádzajú i pukliny VJV – ZSZ smeru. V týchto sa nachádzajú okrem zvyškov suchozemských stavovcov i stavovce morské (tulene, žraloky,…)

Kameňolom, Štokerauská vápenka, sa môže pochváliť mnohými paleontologickými naj... Unikátny je nález prakoňa, ale aj nálezy fosílnych zvyškov obojživelníkov, korytnačiek, netopierov, zajacov, hlodavcov, tapírov, mastodontov, nosorožcov a jeleňov.

Autor: Tomáš Fuksi
Foto: Rado Biskupič

Žiadne komentáre:
Napíš do komentárov

Sledujte novinky zo sveta geológie a paleontológie na Twitteri - https://twitter.com/paleoklub
Odoberaj novinky