Jura – vzostup titanov (4.)

polemika o názve – zmenšený Breviparopus – dlhokrký s kyjok – plejáda sauropodov

Vzostup titanov. Tento názov kapitoly či sekcie v sérii článkov o vývoji dinosaurov by sme mohli chápať v zmysle pokračujúceho trendu zväčšovania telesných veľkostí dinosaurov. Lenže stredná jura nepredstavila svetu podstatne väčšie zvieratá, než predchádzajúca spodná jura. Malý posun nastal medzi dravcami, o tých však bude reč neskôr, a beztak nešlo o podstatnú zmenu. Rovnaká situácia panovala aj medzi tyreoformi. Paradoxne, príliš nám nepodrástli ani sauropody. Väčšina z nich bola rovnako veľká ako spodnojurský barapasaurus.


Predpokladalo sa, že skamenelé odtlačky stôp z Maroka, opísané ako Breviparopus, reprezentujú zviera veľkostnej kategórie neskorších supersaurov. Avšak jeho rozmery boli výrazne nadhodnotené. Napríklad Guinnesová kniha rekordov pôvodcovi stôp prisudzuje dĺžku takmer 50 m. Takéto odhady však vychádzajú z veľmi často nesprávne uvádzanej dĺžky stopy zadnej končatiny, ktorá mala byť 115 cm dlhá. Toto číslo však v skutočnosti predstavuje dĺžku stopy prednej a zadnej končatiny dokopy! Ani šírka stopy 90 cm (nesprávne sa uvádza údaj hovoriaci okolo 50 cm) nie je práve výnimočná. Breviparopus bol tak podľa všetkého približne rovnako veľký alebo o niečo menší ako Diplodocus.

Vráťme sa však k otázke z úvodu. Prečo „vzostup titanov“? Dôvod je jednoduchý. Kým v spodnej jure predstavovala veľkostná kategória barapasaura (dĺžka 18 m) výnimku, v strednej jure sa stala štandardom. Nachádzame síce niekoľko výniemiek z tohto pravidla, napríklad len desaťmetrový čínsky rod Shunosaurus, tento tvor však na konci chvosta disponoval masívnym, ostňami opatreným kyjom z kostnej hmoty. Paradoxne, tento malý archaický sauropod patrí medzi najlepšie známe dinosaury strednej jury. Známych je viac ako 20 jedincov tohto rodu.

Archaické sauropody podstatne väčších rozmerov nachádzame napr. v Anglicku, odkiaľ je známy Cetiosaurus, ďalej z Južnej Ameriky (Patagosaurus), Nigeru (Spinophorosaurus). Posledne menovaný mal na konci chvosta taktiež nebezpečnú zbraň – pre zmenu to boli ostne ako u stegosaurov. Popri archaických sauropodoch sa vyskytovali aj vyspelejšie formy. Juhoamerická Volkheimeria javila znaky skupiny Macronaria, ktorá bola typická vysokými lebkami a hrubými, lyžicovitými zubami. Lapparentosaurus z Madagaskaru bol väčší a ešte vyspelejší, pripomínal žirafovitého brachiosaura a možno mu evolučne predchádzal.


Autor: Dušan Valent, obrázok Barapasaurus: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Barapasaurus_DB.jpg

Žiadne komentáre:
Napíš do komentárov

Sledujte novinky zo sveta geológie a paleontológie na Twitteri - https://twitter.com/paleoklub
Odoberaj novinky