104. Paleoklub

Slovenský paleontologický klub - odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnosti Vás pozýva na klubové stretnutie, ktoré sa uskutoční 15. 1. 2020 (streda) o 18:15 h v miestnosti G-203 na Katedre geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava.


PROGRAM:

Paleoklub - prehľad aktivít v roku 2019 a plány na rok 2020

Prednáška analyzujúca činnosť a fungovanie Paleoklubu v roku 2019 spojená s prezentovaním plánov prednášok a terénnych akcií na rok 2020. 

prednáša: Radoslav Biskupič

Diskusia

Témou diskusie bude najmä predbežné naplánovanie ďalších klubových aktivít na rok 2020. Do tvorby programu a akcií Paleoklubu sa môže zapojiť každý člen, ako i nečlen klubu. Vítaný je každý návrh a nápad ohľadom populárno - vedeckej prednášky, zorganizovania terénnej akcie, exkurzie, či odporúčania zaujímavého prednášajúceho hosťa. Možnosť prednášať na našich klubových stretnutiach majú všetci nadšenci so záujmom populárno - náučnou formou prezentovať a podeliť sa s nami o svoje poznatky z oblasti prírodných vied (geológia, paleontológia, montanistika, mineralógia, geografia, zoológia, botanika, antropológia...). Tí z vás, ktorí sa nebudú môct osobne zúčastniť nášho jaunárového stretnutia, môžu svoje návrhy zasielať e-mailom na paleoklub@paleoklub.sk.

Plagát: Tešíme sa na vašu účasť, ako i na vaše nápady a návrhy :-)

Zdroj a foto: Paleoklub

Žiadne komentáre:
Napíš do komentárov

Sledujte novinky zo sveta geológie a paleontológie na Twitteri - https://twitter.com/paleoklub
Odoberaj novinky