18. predvianočný geologický seminár SGS

Vážení členovia Slovenskej geologickej spoločnosti, vážení geológovia. 

Pozývame Vás na 18. predvianočný geologický seminár SGS s názvom Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát, ktorý sa bude konať dňa 12.12. 2019 (vo štvrtok) v Aule SAV na Dúbravskej ceste 9, v Bratislave. 

Prednášky sú limitované na 15 minút (vrátane diskusie). Pre tradične veľký záujem o prezentovanie môže byť prispievateľ do seminára prvým autorom len jedného z príspevkov (s možnosťou spoluautorstva vo viacerých príspevkoch). Abstrakty z prednášok a aj z posterov v slovenskom alebo anglickom jazyku je potrebné zaslať vedeckej tajomníčke SGS Silvii Antolíkovej e-mailom na adresu antolikovasilvia@gmail.com do 24.11. 2019. 

Abstrakty budú publikované v internetovom časopise SGS Mente et Malleo 1/2020

Inštrukcie autorom abstraktov: 
Abstrakty je nutné posielať v štruktúre prepozícii časopisu Mente et Malleo Spravodajca SGS (Členenie: nadpis príspevku, autori, adresy, vlastný text, poďakovanie, literatúra). Editor MS Word / Font Times New Roman 12 b. / Formát strany A4 / Riadkovanie 1.Celkový počet riadkov na jeden abstrakt je maximálne 50 (možnosť použiť 1 alebo 2 obrázky v plnom rozlíšení pri dodržaní 1 strany A4). Kratšie abstrakty budú tiež akceptované. 

Autorom, ktorí predložia abstrakty korešpondujúce s abstraktami už publikovanými, nebude umožnené ich opätovné uverejnenie. 

Srdečne Vás pozývame. 
Organizačný výbor PVS 2019 

Zdroj: SGS 
Foto: Pelex, wikipedia.org

Žiadne komentáre:
Napíš do komentárov

Sledujte novinky zo sveta geológie a paleontológie na Twitteri - https://twitter.com/paleoklub
Odoberaj novinky