Ocenenie Paleoklubu - udelenie Ďakovného listu SGS

Na verejnom zasadnutí Slovenskej geologickej spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo 11. decembra 2014 v ŠGÚDŠ v Bratislave, bolo Slovenskému paleontologickému klubu udelené ocenenie – Ďakovný list SGS.

Toto ocenenie nám bolo udelené za aktívnu prácu v prospech SGS v roku 2014, ako aj za originálnu propagáciu geológie cez našu stránku www.paleoklub.sk.


V mene Slovenského paleontologického klubu a jeho členov ďakujem Slovenskej geologickej spoločnosti za udelenie tohto ocenenia, veľmi si to vážime a teší nás to.


Ďakujem taktiež všetkým členom, ako i priaznivcom Paleoklubu, ktorí svojou aktívnou prácou, entuziazmom, aktivitami a podporou nášho klubu pomohli prispieť k získaniu tohto ocenenia. Sú to ľudia, ktorí sa často aj na úkor svojho voľného času angažovali a aktívne podieľali na realizácií našich popularizačných projektov.


Je to jasný dôkaz, že naša práca, ktorou je podpora a propagovanie geologických vied formou prednáškových stretnutí a terénnych exkurzií, má zmysel a opodstatnenie. Naše niekoľkoročné úsilie a populárno-vedecké aktivity sa tak stretli s pozitívnou odozvou Slovenskej geologickej spoločnosti a bolo odmenené týmto ďakovným listom.Ďakujeme! :-)Radoslav Biskupič
predseda SPK

Žiadne komentáre:
Napíš do komentárov

Sledujte novinky zo sveta geológie a paleontológie na Twitteri - https://twitter.com/paleoklub
Odoberaj novinky