Minerály Bratislava 2013 – trojdňový maratón popularizácie prírodných vied úspešne za nami.

V dňoch od 15. do 17. novembra 2013 sa na výstavisku Incheba v Bratislave konal už druhý ročník predajnej výstavy minerálov, šperkov a fosílií pod názvom Minerály Bratislava. Tohto podujatia sa ako jeden zo spoluorganizátorov sprievodného programu zúčastnil aj Slovenský paleontologický klub

Podujatie Minerály Bratislava bolo aj tento rok obohatené o rozmanitý a zaujímavý sprievodný program, ktorý bol zložený nielen z premietania početných obrazových slideshow a filmov, ale aj z rôznych pútavých populárno-vedeckých prednášok a prezentácií. Hlavnými témami prednášok bola najmä paleontológia, geológia, mineralógia, ale i anatómia, biológia, či astronómia. Program, ktorého cieľom bola predovšetkým popularizácia prírodných vied, prebiehal počas každého dňa trvania akcie a bol voľne prístupný pre širokú verejnosť. Aj vzhľadom k pestrosti a šírke jednotlivých tém prednášok a prezentácií, si každý z návštevníkov mohol nájsť a vybrať tému, ktorá ho najviac zaujala. Každý z prítomných divákov sa tak mohol dozvedieť niečo viac či už o vyhynutých organizmoch, ktoré v uplynulých geologických obdobiach obývali našu planétu, o evolúcii, o pozoruhodných a vzácnych nálezoch fosílií pochádzajúcich z územia Slovenska, ako i o ťažbe a výskyte drahých kovov na našom území. 

Sprievodný program podujatia Minerály Bratislava zabezpečoval ako jeden zo spoluorganizátorov aj Slovenský paleontologický klub. A to nielen formou prednášok, ale i vlastnou prezentáciou vzoriek fosílií a minerálov, ako aj poskytovaním poradenstva pre laickú verejnosť. Touto cestou ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí nás aktívne podporili a svojou prítomnosťou tak obohatili program tohto podujatia o zaujímavé a pútavé prednášky a prezentácie. Ďakujeme tiež každému, kto prispel a pomohol s organizovaním a zabezpečovaním sprievodného programu. Za spoluprácu tiež ďakujeme spoločnosti Incheba Expo Bratislava, ako i partnerom podujatia, ktorými sú: In Vivo magazín, cestovateľský portál Infoglobe.sk, populárno-vedecký blog Viventibus esse, e-shop Milishop.eu, spoločnosť Kozler s.r.o., ako i stránky Hory.sk a OutdoorFilmy.sk. 

Autor: Radoslav Biskupič

ZOZNAM VÝHERCOV SPRIEVODNEJ SÚŤAŽE, FOTOGALÉRIU Z PODUJATIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE NÁJDETE TU

Tešíme sa na Vás opäť o rok, a to 7. až 9. novembra 2014!

Žiadne komentáre:
Napíš do komentárov

Sledujte novinky zo sveta geológie a paleontológie na Twitteri - https://twitter.com/paleoklub
Odoberaj novinky