Trias - začiatky dinosaurov (1.)

Trias - začiatky dinosaurov (1.)
súš a oceány - rastliny – nové formy života

Bol to úplne odlišný svet. Popri tropickom oceáne Tethys existoval obrovský superoceán Panthalasa zaberajúci viac ako polovicu povrchu planéty. Jediný svetový superkontinent, pomenovaný veľmi výstižne Pangea – všetka zem, tvoril prakticky všetku súš. Charakter podnebia vo všeobecnosti pripomínal predchádzajúci perm – teplo až horúco a sucho. Jedine vo vlhkejšej rovníkovej oblasti a v miernom podnebí v blízkosti pólov sa nachádzali žičlivé podmienky pre rozvoj života. Na ostatku územia sa organizmy museli prispôsobiť nehostinnému suchu. To bolo prerušené len v časti prvej polovice vrchného triasu, niekedy rozmedzí 225 až 217 miliónmi rokov do minulosti, v čase tzv. „triasového megamonzúnu“. Vtedy rozsiahle územia bičovali silné sezónne lejaky.


Tak ako rozloženie pevninských a vodných más, aj život na pevnine bol úplne odlišný od dnešného. Trávy, pokrývajúce dnešné otvorené priestranstvá, neexistovali. Kvitnúce rastliny boli taktiež iba hudbou ďalekej budúcnosti. Hojne sa vyskytovali predovšetkým nahosemenné rastliny. V severnej časti superkontinentu, Laurázii, boli rozšírené ginkgá vytvárajúce korunové klenby, kým široká paleta cykasov predstavovala prízemné porasty alebo stromy podobné palmám. Dolné poschodie pralesov vytvárali stromovité paprade, kým otvorenú savanovitú krajinu pokrývalo papradie bylinné. Juh superkontintentu, Godnwanu, pokrýval predovšetkým porast stromovitých papradí, dokiaľ ich nenahradili cykasovité rasliny a ihličnany.

Zo stavovcov sa v triase prvý krát objavujú korytnačky, žaby, cicavce a dinosaury. Ďalej rôzne iné svojho času významné živočíšne skupiny, ktoré v triase vznikli a zároveň stihli počas jeho trvania aj zaniknúť - bizarné vodné plakodonty, drakovité obojživelné notosaury, ako jašterie obdoby prasiat vyzerajúce rynchosaury, krokodílovité fytosaury a mnohé iné.

Prvé dinosaury sa vo fosílnom zázname prvýkrát objavujú v horninách usadených na úsvite vrchného triasu, asi 227 miliónov rokov predtým ako píšem tieto riadky. Stali sa členmi bohatých živočíšnych spoločenstiev. Niektoré skupiny v nich rozšírené sa objavili len krátko pred nimi, vývojová história iných siahala desiatky miliónov rokov do minulosti.

(Pokračovanie nabudúce)

Autor: Dušan Valent
Rekonštrukcia:
 http://www.cartage.org.lb/en/themes/sciences/Paleontology/Paleozoology/Mesozoic/Mesozoic.htm

Žiadne komentáre:
Napíš do komentárov

Sledujte novinky zo sveta geológie a paleontológie na Twitteri - https://twitter.com/paleoklub
Odoberaj novinky