O nás

Popularizácia vedy 


Hlavnou činnosťou Slovenského paleontologického klub je popularizácia a osveta v oblasti geologických vied na Slovensku. Pravidelne organizuje populárno – vedecké náučné a odborné stretnutia a prednášky, ako aj exkurzie a terénne akcie. SPK sa taktiež aktívne zapája a zúčastňuje niektorých paleontologických výskumov. Okrem týchto uvedených činností poskytuje Slovenský paleontologický klub aj odborné poradenstvo a konzultácie týkajúce sa problematík z oblasti geovied. SPK sa už tradične a pravidelne zúčastňuje a je prítomný na viacerých popularizačných podujatiach, akciách a výstavách určených pre širokú verejnosť. Za všetky spomenieme napr. Deň Zeme v SNM, Noc výskumníka, ŠVK, Bratislavské mineralogické dni či Stretnutia zberateľov v SNM. Ako spoluorganizátor sa tiež podieľa na prípravách a organizovaní odborných seminárov Slovenskej geologickej spoločnosti. 
Slovenský paleontologický klub popularizuje vedu aj prostredníctvom internetu, na ktorom prevádzkuje stránku www.paleoklub.sk. Predchádzajúca pôvodná stránka zameraná na popularizáciu geovied www.sciencesite.eu už viac vo svojej činnosti pokračovať nebude. SPK má svoje zastúpenie aj na Facebooku, kde ho môžete nájsť na stránke www.facebook.com/paleoklub, ako aj na Twitteri (www.twitter.com/paleoklub). Okrem aktívnej popularizácie geologických vied poskytuje SPK aj poradenstvo – či už formou odpovedí na rôzne problematiky, dotazy a otázky z oblasti paleontológie a geológie, ktoré sú zverejňované na diskusnom fóre, facebooku, alebo formou e-mailovej komunikácie (paleoklub@paleoklub.sk).

DOKUMENTY


Zápisnica 23/3/2011 TU
Zápisnica 1/6/2011 TU
Zápisnica 1/1/ 2012 TU


Správa o zmene predsedníctva Slovenského paleontologického klubu TU

Správa o činnosti klubu v roku 2012 TU
Správa o činnosti klubu v roku 2011 TU Správa o činnosti klubu v roku 2010 TU  
Správa o činnosti klubu v roku 2009 TU


PRIHLÁŠKA ZA ČLENA SLOVENSKEJ GEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI TU
. ZÁPISNICA Z ROKOVANIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS 23. 09. 2009

4.bod Prijatie nových členov SGS O členstvo v SGS požiadali členovia Paleoklubu. Žiadosti bolo vyhovené. Novými členmi SGS sa stávajú nižšie uvedení členovia Paleoklubu...čítajte viac v pdf súbore TU

Sledujte novinky zo sveta geológie a paleontológie na Twitteri - https://twitter.com/paleoklub
Odoberaj novinky