Prednáškové popoludnie SGS v Košiciach

Slovenská geologická spoločnosť vás pozýva na prednáškové popoludnie SGS s názvom: Aktuálne výsledky geologického a environmentálneho bádania geológov z východu Slovenska, ktoré sa uskutoční 26.11. 2019 o 14.00 hod. na ŠGÚDŠ na Jesenského ul. 8 v Košiciach. 

Program podujatia: 

14:00–14:10 Otvorenie seminára vedúcim ŠGÚDŠ - reg. centra Košice

14:10-14:25 Z. Németh: MINERALIA SLOVACA jubiluje - 50 rokov kontinuálneho vychádzania je inšpiráciou aj záväzkom do budúcnosti

14:25-14:40 M. Stercz, Ľ. Petro, J. Papčo, A. Cipciar & M. Briestenský: Prehľad metód monitorovania tektonickej a seizmickej aktivity na území Západných Karpát v rámci úlohy ČMS Geologické faktory

14:40-14:55 K. Kupčíková & J. Janočko: Tektonická analýza Spišskej Magury na základe multizdrojových dát

14:55-15:10 prestávka

15:10-15:25 Z. Németh, M. Putiš, H. J. Gawlick, B. Zákršmidová & Ľ. Gazdačko: Príkrov Bôrky a jeho osobitosti v zostave meliatskej akrečnej prizmy

15:25-16:30 Ľ. Petro: Geologické a prírodné krásy Islandu (popularizačná prednáška)

Srdečne Vás pozývame!
Organizačný výbor

Zdroj a foto: ŠGÚDŠ, SGS

Žiadne komentáre:
Napíš do komentárov

Sledujte novinky zo sveta geológie a paleontológie na Twitteri - https://twitter.com/paleoklub
Odoberaj novinky