SEMINÁR: Litostratigrafické jednotky Západných Karpát

Slovenská geologická spoločnosť vás pozýva na seminár s názvom Litostratigrafické jednotky Západných Karpát, ktorý sa uskutoční dňa 21.3. o 14.30 hod. v zasadačke Ústavu vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9. 

Náplňou semináru je revízia litostratigrafických jednotiek - hľadáme autorov, ktorí majú záujem zaujať stanovisko k doteraz platne definovným jednotkám v ZK. V zmysle stratigrafického kódu by opis platne definovanej litostratigrafickej jednotky mal obsahovať: 

Názov súvrstvia (vrátane citácie práce autora):
Stratotypová lokalita (vrátane GPS):
Referenčné profily:
Hrúbka:
Delenie na členy:
Prevládajúca litológia:
Definícia spodnej hranice:
Definícia hornej hranice:
Stratigrafické rozpätie:
Charakteristické fosílie:
Rozšírenie:
Laterálne ekvivalenty:
Genetická charakteristika:
História vývoja názorov:
Dôležité literárne zdroje:

Svoju aktívnu alebo pasívnu účasť na seminári, prípadne aj názov príspevku prosím potvrďte obratom alebo na mailovej adrese: geolmich@savba.sk

Tešíme sa na Vašu účasť!

Zdroj: SGS, foto: wikipedia.sk - Pelex

Žiadne komentáre:
Napíš do komentárov

Sledujte novinky zo sveta geológie a paleontológie na Twitteri - https://twitter.com/paleoklub
Odoberaj novinky