Terénna akcia – Miocén okolia Devína

Dňa 28. 4. 2012 sa konala avizovaná terénna akcia Paleoklubu s názvom “Miocén okolia Devína“. Bola sobota a podľa predpovedí malo byť teplé slnečné počasie - ideálne na výlet do prírody, či terénnu akciu. Cieľom exkurzie bola návšteva dvoch zaujímavých paleontologických lokalít strednomiocénneho veku, nachádzajúcich sa v blízkom okolí Devína v oblasti Devínskych Karpát.             Pohľad na časť lokality Lomnická. V pozadí masív Devínskej Kobyly


Ako prvú sme navštívili lokalitu “Lomnická“, ktorá bola objavená počas stavebných prác pri úpravách terénu. Keďže v tejto oblasti je plánovaná výstavba rodinných domov, v blízkej budúcnosti bude lokalita neprístupná a zber fosílií nemožný. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli ešte využiť súčasný stav lokality a navštíviť ju. Na nálezisku boli pôvodne odkryté morské sedimenty bádenského a sarmatského veku, pričom v súčasnosti sa zvyšky týchto sedimentov spoločne s fosíliami nachádzajú už iba na niektorých miestach v suti zarastenej vegetáciou. Najčastejšími nálezmi boli schránky lastúrnikov, ulitníkov a mnohoštetinavcov . Prevládali najmä ustrice (Cubitostrea) a pektinidy (Flabellipecten, Flexopecten, Aequipecten), ako aj schránky rodov Scalaricardita a oportunistického lastúrnika druhu Corbula gibba. Z gastropódov sa podarilo nájsť schránky rodov Cerithium, NassariusTurritella. To však nebolo všetko, ešte sme netušili, aký významný objav na nás čaká! Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Na lokalite sa podarilo nájsť fragmenty skloviny zuba nejakého veľkého miocénneho cicavca, pravdepodobne chobotnatca!  Jednalo sa každopádne o nález, aký nikto z nás neočakával. Fosílne zvyšky suchozemských stavovcov v miocénnych morských sedimentoch sú pomerne zriedkavé, no v tomto prípade bola šťastena na našej strane.

  
Schránka drobného lastúrnika druhu Scalaricardita scalaris (SOWERBY), Devín – Lomnická, vrchný bádenFosília ulitníka Nassarius illovensis (HOERNES & AUINGER), Devín – Lomnická, vrchný báden Pektinidný lastúrnik Flabellipecten leythajanus (PARTSCH), Devín – Lomnická, vrchný báden Pohľad na povrch bloku litavského vápenca s fosíliami ustríc Cubitostrea digitalina (EICHWALD), Devín – Lomnická, vrchný báden


Teplota pomaly stúpala, obloha bola čistá bez čo i len jediného mráčika a slnko hrialo čoraz viac, no my sme už mali namierené na ďalšiu lokalitu. Po asi dvadsiatich minútach chôdze sme napokon dorazili k našej druhej zastávke, ktorou bolo nálezisko “Šibeničník“. Odmenou za vynaloženú námahu bol krásny výhľad na široké okolie Devína a na Hainburské vrchy. Celú Devínsku bránu sme mali ako na dlani. Lokalitu tvoril odkryv vo svahu, kde vystupovali vrstvy arkózovitých pieskov a vápenatých pieskovcov s bohatou fosílnou faunou morských bezstavovcov bádenského veku.  Na lokalite sa nám podarilo nájsť množstvo rôznych fosílií – machovky, serpulidné červy, fragmenty pancierov ježoviek, klepietka desaťnožcov, schránky lastúrnikov, ako i fosílie ulitníkov. Najčastejšie nálezy patrili lastúrnikom – hlavne ustriciam (Cubitostrea) a pektinidom (Flabellipecten, Crassadoma, Oppenheimopecten). Za pomerne vzácny  možno považovať  nález celého panciera ježovky druhu Parascutella gibbercula. Lokalita Šibeničník s odkrytými vrstvami vápenatých pieskovcov a arkózovitých pieskov, vrchný báden


Odtlačok schránky gastropóda Diloma (Paroxystele) orientalis (COSSMANN & PEYROT), Devín – Šibeničník, vrchný bádenEpifaunálny lastúrnik druhu Flabellipecten besseri (ANDRZEJOWSKI), Devín – Šibeničník, vrchný bádenPohľad na vnútornú stranu časti schránky lastúrnika druhu Lima (Lima) lima (LINNAEUS), Devín – Šibeničník, vrchný báden


Terénna akcia “Miocén okolia Devína“ sa vydarila, navštívili sme zaujímavé miesta a dozvedeli sa opäť niečo viac o fascinujúcich vyhynutých živočíchoch, ktoré v strednom miocéne obývali plytké pobrežné vody Devínskej Kobyly. Lokality sa nám za našu námahu a trpezlivosť odmenili množstvom zaujímavých a krásnych nálezov. Táto exkurzia bola prvou tohtoročnou oficiálnou akciou Slovenského paleontologického klubu. V priebehu roka máme v pláne uskutočniť ešte ďalšie terénne akcie.  Informácie o jednotlivých plánovaných terénnych akciách  budú zverejňované na našej stránke www.paleoklub.sk , ako i na sociálnych sieťach. Možnosť zúčastniť sa našich terénnych akcií má každý záujemca, či nadšenec pre geologické vedy, alebo so záujmom o prírodu, či turistiku. Tešíme sa na vašu účasť! 


Autor: Radoslav BiskupičŽiadne komentáre:
Napíš do komentárov

Sledujte novinky zo sveta geológie a paleontológie na Twitteri - https://twitter.com/paleoklub
Odoberaj novinky