Prehliadka bájnych tvorov

Trias, jura, krieda – v týchto troch geologických obdobiach žili dynosaury. Svoj rozkvet zažili v poslednom z nich.

 
Parasaurolophus
Hmotnosť: 4 tony
Telesná stavba: jašter s pyskom pripomínajúci kačací zobák a s vysoko postaveným chvostom mal na hlave kostený hrebeň dlhý až 1,80 metra
Spôsob života: bylinožravec – listy, semená, ihličie
Zvláštnosti: v kostenom hrebeni vyrastajúcom z lebky sa nachádzali dva vzájomne prepojené nosové priechody, ktoré pravdepodobne zosilňovali čuchové vnemy alebo v nich zviera zadržiavalo vzduch pod vodou

Tyrannosaurus rex
Hmotnosť: 6 až 8 ton
Telesná stavba: pohyboval sa na zadných nohách . Predné končatiny boli malé, a boli na nich iba dva prsty. Slúžili mu pravdepodobne pri vstávaní. Mal veľmi pohyblivý krk
Spôsob života: skôr pomalý dravec, pravdepodobne zdochlinožravec
Zvláštnosti: jeden z najväčších suchozemských predátorov všetkých čias. Poloha očných štrbín v lebke naznačuje, že videl priestorovoStruthiomimus
Hmotnosť: 150 až 300 kg
Telesná stavba: vzrastom podobný pštrosovi. Bezzubý pisk pravdepodobne tvoril rohovitý zobákový útvar
Spôsob života: všežravec, živiaci sa rastlinnou potravou, malými stavovcami a hmyzom. Mal relatívne veľký mozog a žil v čriedach
Zvláštnosti: pri behu dosahoval rýchlosť až 50 km/h a pravdepodobne patril k najrýchlejším prehistorickým plazom


Euoplocephalus
Hmotnosť:
 
3 až 5 ton
Telesná stavba: štvornožec so silným pancierom a bezzubými rohovitými čeľusťami; bol príbuzný rodu Ankylosaurus
Spôsob života: pravdepodobne sa živil rastlinami všetkých druhov
Zvláštnosti: pancierové platničky s kostenými výbežkami chránili chrbát. Ťažké pratničky mal aj na šiji, k tomu široké trojuholníkové tŕne na ramenách a koreni chvosta. Na konci chvosta vyrastal masívny kosten „obušok“


 Argentinosaurus
Hmotnosť:
100 ton
Telesná stavba: štvornožec s hrubými, stĺpovitými končatinami, s dutinami v chrbtových stavcoch a malými vzduchovými komorami v kostiach, ktoré slúžili na redukciu hmotnosti bez toho, aby bola ohrozená stabilita. Patril do skupiny Sauropoda
Spôsob života: bylinožravec
Zvláštnosti: spolu so seismosaurom to bol jeden z najdlhších a asi aj najťažších suchozemských živočíchov, ktoré kedy žily na zemeguli

Pachycephalosaurus
Hmotnosť: 2 tony
Telesná stavba: dvojnohý hrubokožec s tromi veľkými prstami na každej nohe a malými päťprstovými prednými končatinami
Spôsob života: živil sa ovocím, listami a asi aj malými zvieratami; žil v lesných oblastiach Zvláštnosti: vrchná strana jeho lebečnej kosti mala enormnú hrúbku 25 centimetrov a slúžila pravdepodobne ako baranidlo pri boji o samičku alebo sebeobrane

Mikroraptor zhaoianus
Hmotnosť:
 približne 350 gramov
Telesná stavba: kostra podobná vtákom. Mal pokročilo vyvinuté aerodynamické perie, predné končatiny mali tvar krídla. Prsty na nohách boli vybavené ostrými dozadu zahnutými pazúrmi
Spôsob života:
mäsožravec, ktorý asi nevedel dobre lietať, ale dokázal plachtiť zo stromu na strom, ako poletuška slovanská (Pteromys volans)
Zvláštnosti: najmenší známi dinosaurus

Spinasaurus
Hmotnosť: 6 ton
Telesná stavba: pohyboval sa po dvoch končatinách, ale mal aj relatívne mocné predné končatiny, ktorými sa vedel podopierať
Spôsob života: mäsožravec
Zvláštnosti: z chrbtových stavcov mu vyrastali tŕne dlhé 1,60 metra, ktoré spolu s kožou tvorili plachtu. Zrejme slúžila na reguláciu teploty (ochladzovanie počas horúčav a zachytávanie tepla ranného slnka), ale aj na výstrahu rivalom či lákanie samíc


Styracosaurus
Hmotnosť:
3 tony
Telesná stavba: podobná nosorožcom, mal pancier a patril k rohatým dinosaurom
Spôsob života: bylinožravec, konzumoval aj tvrdú potrave, žil pravdepodobne v čriedach
Zvláštnosti:
pomocou panciera s tŕňovitými výrastkami na šiji a ostrého rohu na nose mohlo zviera pravdepodobne odplašiť aj silných predátorov, ako boli tyrannosaury

Edmontosaurus

Hmotnosť: 3 až 4 tony
Telesná stavba: plochohlavý zástupca dinosaurov s kačacím zobákom, ako mláďa sa pohyboval po dvoch, v dospelosti prevažne po štyroch končatinách
Spôsob života: bylinožravec; zvládol aj veľmi tvrdú potravu, ako sú semená a vetvy listnatých či ihličnatých stromov
Zvláštnosti: mal bezzubý pysk, ale hlbšie za čeľusťami sa nachádzali rady s vyše 1000 zubami, ktoré fungovali ako pilníky

TEXT: magazín GEO
FOTO:
http://www.stuffedlegends.com/images/tyrannosaurus.jpg
http://www.lifeinthefastlane.ca/wp-content/uploads/2007/08/tyrannosaurus_rex_2bsfw.jpg
http://www.wildprehistory.org/pictures/seismosaurus.jpg
http://www.cartage.org.lb/en/themes/sciences/Paleontology/Paleozoology/Mesozoic/1DromaeosaurusLambeosaurus.jpg
http://www.emerson.k12.nj.us/staff/rmkelly/custom/DinosaurWQ/Images/Parasaurolophus/parasaurolophusDinoCO.gif
http://www.lakepowell.net/sciencecenter/Struthiomimus.jpg
http://home.no.net/paleo/ankylosaur/euoplocephalus_1.jpg
http://www.yesnet.yk.ca/schools/wes/webquests_themes/dinosaurs_corinne_2005/dino_pictures/images/euoplocephalus_jpg.jpg
http://www.modelsource65.com/files/HL2Models/Argentinosaurus/mountain_b60010.jpg
http://www.dinosauromorpha.de/pal_saurop/argentinosaurus.JPG
http://www.dinoposters.greatamericanpublish.com/images/posters/Pachycephalosaurus_FULL.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Amnh30.jpg/240px-Amnh30.jpg
http://thomas.thomlex.com/dinosaurs/spinasaurus2.jpg
http://www.modelsource65.com/files/HL2Models/Spinosaurus/gm_tropic_island0019.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/Styracosaurus_dinosaur.png/746px-Styracosaurus_dinosaur.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Styracosaurus_Baltow_20051003_1315.jpg/800px-Styracosaurus_Baltow_20051003_1315.jpg
http://www.kromios.it/9._Series_5_-_Skeleton_3-D_-_Styracosaurus_3-D3_Per.jpg
http://www.cbv.ns.ca/marigold/history/dinosaurs/datafiles/edmontosauruspic.gif
http://www.cmstudio.com/microraptor.html
http://prehistoricsillustrated.com/pg_anp_10.html

Žiadne komentáre:
Napíš do komentárov
Sledujte novinky zo sveta geológie a paleontológie na Twitteri - https://twitter.com/paleoklub
Odoberaj novinky