LOKALITY: Sandberg

Sandberg je svetová lokalita (viac ako 350 druhov skamenelín) nachádzajúca sa pri Devínskej Novej Vsi. V minulosti to bola pieskovňa, ktorá leží 600m od Waitovho lomu.

Sandberg je súčasťou Devínskej Kobyly. Lokalita bola datovaná do obdobia miocénu (13-14Ma).Táto lokalita je bohatá na skameneliny ježoviek, lastúrnikov, rias, žraločích zubov, zubov kostnatých rýb, ulitníkov, machoviek, zvyšky tuleňov, delfínov, sirén, čeľustí rají, ofiomorphy (výliatky po norách krabov),… Najčastejšie sú nálezy lastúrnikov: Flabellipecten solarium, Panopea meynardi, Bolma meynardi, Pecten, Ostrea digitalina,.. Vzácnejšie sa tu nachádzajú i ježovky rodu Scutella, machovky, pozostatky korytnačiek,…

Vrstevný sled lokality začína bioturbovaným sivým pieskom, pieskom s prímesami štrku a obliakov, opäť nastupujú sivé piesky, následuju vrsty piesku s obliakmi a úlomkami lastúrnikov. Vyššie sa nachádzajú lavice so svetložltými až hrdzavočervenými pieskovcami a jemnými pieskami, pokračujú prevápnelé piesky, žltohnedé piesky s faunou lastúrnikov, následuju lavice pieskovcov s úlomkami organizmov. Jako posledné nastupujú svetlosivé vápnité pieskovce s úlomkami lastúrnikov, ulitníkov, machoviek,…

Okrem morskej sa tu zistila i sladkovodná fauna. Nálezy fauny, flóry i povaha sedimentov naznačujú, že sa jednalo o plytkú príbrežnú fáciu.
Autor: Tomáš Fuksi
Foto: Rado Biskupič

Žiadne komentáre:
Napíš do komentárov

Sledujte novinky zo sveta geológie a paleontológie na Twitteri - https://twitter.com/paleoklub
Odoberaj novinky